Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Nowa witryna WWW

Czy podoba Ci się nowy serwis I LO im. S. Żeromskiego w Ełku?

1 możliwych do oddania głosów

jVS by www.joomess.de.

Program pracy samorządu uczniowskiego

Program pracy Samorządu Uczniowskiego w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stefana Żeromskiego w Ełku w roku szkolnym 2012/2013.

Główne założenia pracy samorządu uczniowskiego

  1. Inspirowanie uczniów do działalności samorządowej, do demokracji i odpowiedzialności za życie społeczności szkolnej.
  2. Współdziałanie z władzami szkolnymi w realizacji planu pracy.
  3. Udział w formułowaniu przepisów wewnątrzszkolnych regulujących życie społeczności szkolnej.
  4. Współorganizowanie imprez szkolnych oraz uroczystości związanych ze świętami państwowymi.
  5. Inspirowanie uczniów do działalności na rzecz osób potrzebujących.
  6. Współpraca ze środowiskiem lokalnym i promocja szkoły.
  7. Inspirowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy , szkoły oraz środowiska.
  8. Współudział w rozwijaniu zainteresowań naukowych , kulturalnych i sportowych.

Konkursy

Współzawodnictwo między klasami w zdobywaniu środków na różne cele charytatywne.

Kontakty z uczniami

Cotygodniowe spotkania SU z reprezentantami klas.

Kontakty z nauczycielami

Organizowanie imprez sportowych dla uczniów i nauczycieli.

Nagrody i wyróżnienia

Sponsorowanie nagród w konkursach.

Postawy uczniów

Przeprowadzanie wśród uczniów sondaży w sprawach ważnych dla życia szkoły i nie tylko. Zbieranie opinii uczniów w kwestiach politycznych i społecznych.

Poznawanie szkoły

Odwiedziny w szkołach, z których będą rekrutowali nowi uczniowie i spotkania z nimi. Zorganizowanie zabawy zapoznawczej.

Prace na rzecz szkoły

Prowadzenie kroniki. Pełnienie funkcji gospodarzy na imprezach szkolnych. Pomoc w organizowaniu uroczystości szkolnych.

Prace na rzecz środowiska lokalnego

Organizowanie zbiórek na rzecz organizacji charytatywnych.

Prace na rzecz uczniów

Koordynacja programu imprez szkolnych. Propagowanie imprez kulturalnych, sportowych itp. Zorganizowanie giełdy podręczników używanych. Zorganizowanie pomocy uczniowskiej uczniom potrzebującym pomocy w nauce.

Publikacje:

Protokoły z posiedzeń Rady Uczniowskiej. Lista Adresowa członków Rady Uczniowskiej. Wyciąg najważniejszych praw i obowiązków ucznia.

Spotkania

Spotkania z innymi szkołami (zapraszanie do siebie, wizyty w innych szkołach).

Sport

Organizowanie sportowych rozgrywek między klasami.