Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Nowa witryna WWW

Czy podoba Ci się nowy serwis I LO im. S. Żeromskiego w Ełku?

1 możliwych do oddania głosów

jVS by www.joomess.de.

Program pracy samorządu uczniowskiego

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO I LICEUM GÓLNOKSZTAŁCĄCEGO

IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W EŁKU NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 

 

Głównym  celem pracy Samorządu Uczniowskiego jest wdrażanie uczniów do aktywnej i twórczej pracy na rzecz Szkoły.

 

Zadania

Forma realizacji

Termin

Uwagi/ osoby odpowiedzialne

Organizacja pracy:

Ogłoszenie wyborów, na członków Zarządu SU

Spotkanie organizacyjne z gospodarzami poszczególnych klas

Przyjmowanie kandydatur na członków Zarządu SU

Wrzesień 2020r.

Opiekun samorządu. Gospodarze klas

Przeprowadzenie kampanii wyborczej na członków Zarządu SU

 

Rozwieszenie plakatów informacyjnych

Ogłoszenie kandydatów na stronie internetowej oraz Facebook’u szkolnym

Wrzesień 2020r.

Kandydaci do Zarządu SU. Opiekun samorządu

Powołanie komisji skrutacyjnej i przeprowadzenie wyborów na Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza SU

Gospodarze klas będą zobowiązani do przeprowadzenia wyborów na godzinach wychowawczych, w swoich klasach

Wrzesień 2020r.

Gospodarze klas

Opiekun samorządu

Wybór nowego Zarządu SU

Zliczenie głosów oddanych na poszczególnych kandydatów

Podanie do wiadomości uczniów członków nowego Zarządu SU

Wrzesień 2020r.

Członkowie komisji skrutacyjnej. Opiekun SU

Opracowanie planu pracy SU, na rok szkolny 2020/2021r

Spotkanie z Radą SU, ustalenie planu pracy na nowy rok szkolny

Wrzesień 2020r.

Członkowie Zarządu SU. Opiekun samorządu

Stałe informowanie nauczycieli, uczniów o życiu szkoły, pracy i akcjach SU

Prowadzenie tablicy informacyjnej

Cały rok

Zarząd SU

Systematyczne spotkania SU

Cały rok

Zarząd SU

Zamieszczanie informacji na stronie internetowej, Facebooku oraz Instagramie

Cały rok

Osoby wyznaczone

Współpraca z Dyrektorem i Radą Pedagogiczną Sprawozdania z działalności w semestrze pierwszym i drugim

Cały rok

Zarząd SU

Działania organizacyjne

Udział w uroczystościach szkolnych- pomoc w ich przeprowadzaniu, jeżeli pozwoli na to reżim sanitarny

 

Osoby wyznaczone

Pomoc pierwszakom w adaptacji w nowej szkole

Wrzesień 2020r.

Całą społeczność uczniowska

Współpraca Zarządu SU z samorządami klasowymi

Spotkania informacyjne

Raz w miesiącu, przez cały rok

Zarząd SU, samorządy klasowe

Wydelegowanie fotografów na imprezy szkolne

Fotografowanie imprez szkolnych

Cały rok

Wydelegowane osoby

Imprezy/ wydarzenia szkolne/ inne:

Organizacja kiermaszu używanych podręczników

Zorganizowanie na Sali gimnastycznej kiermaszu używanych książek i podręczników

Wrzesień 2020r

Członkowie SU

Integracja klas pierwszych (otrzęsiny)

Konkurencje otrzęsinowe polegające na przebieraniu się w określonej tematyce

Październik 2020r.

Członkowie SU

Pomoc przy zorganizowaniu akcji:  „I Ty możesz zostać Świętym Mikołajem”

Współpraca z biblioteką w zbiórce książek i słodyczy dla dzieci z domu dziecka

Listopad- grudzień 2020r.

Członkowie SU

Działania podjęte wspólnie z klubem wolontariuszy m. in. współorganizowanie akcji „Zamiast kwiatka niosę pomoc”

Współpraca ze Szkolnym Klubem Wolontariuszy na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej

Październik 2020r.

Członkowie SU

Opiekun SU

Quiz Mikołajkowy

Konkurs z okazji Mikołajek

Grudzień 2020r.

Samorząd Uczniowski

Działania podjęte na rzecz promocji szkoły

Informowanie o ofercie edukacyjnej liceum, uczniów szkół podstawowych

 

Marzec 2021r.

Całą społeczność uczniowska

Quiz z okazji Dnia Patrona Szkoły

Przeprowadzenie konkursu

Marzec 2021r.

Wybrani uczniowie

Prowadzenie kroniki szkolnej

 

Cały rok

Wybrani uczniowie