Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Rada rodziców – czym jest, czym się zajmuje i na co zbiera pieniądze

Z definicji Rada rodziców to organ szkolny, który reprezentowany jest przez rodziców uczniów danej szkoły. Rada jest powoływana do współpracy ze szkołą w zakresie wszystkich spraw związanych  z jej statutowymi zadaniami dotyczącymi kształcenia oraz funkcjonowania. Rada Rodziców może występować z różnymi wnioskami oraz opiniami do dyrektora, rady pedagogicznej. Może też ona gromadzić różne fundusze z różnych źródeł w celu wspierania działalności szkoły.

 

 Rodzice mają realny wpływ na działania szkoły. Opiniują awanse i oceny pracy nauczycieli oraz dyrektora, kształtują pracę wychowawczą szkoły. To oni podejmują decyzje o kierunkach pracy wychowawczej i profilaktycznej, a także decydują o podjęciu współpracy z organizacjami pozarządowymi i stowarzyszeniami, poszerzając w ten sposób ofertę wychowawczą szkoły. Angażując się w organizację imprez i projekty szkoły, wpływają na jej wizerunek i jakość pracy w placówce. Zaangażowani rodzice, to lepsza atmosfera pracy wewnątrz społeczności szkolnej i lepsze relacje z pracownikami szkoły.

 Do jednych z najważniejszych działań Rady Rodziców jest opracowanie na początku roku szkolnego planu finansowego. Środki pieniężne jakimi dysponuje Rada pochodzą głównie z dobrowolnych składek wpłacanych przez uczniów oraz darowizn od sponsorów. Składki są dobrowolne, ale to właśnie dzięki nim wspierani są uczniowie w następujących przypadkach:

  • dopłaty i nagrody w imprezach kulturalnych i sportowych dla uczniów (nagrody w zawodach, nagrody klasowe),
  • koszty delegacji uczniów uczestniczących w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych poza terenem naszego miasta,
  • pomoc finansowa i rzeczowa dla uczniów w trudnej sytuacji materialnej,
  • nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego,
  • wydatki Samorządu Szkolnego,
  • zakup książek do biblioteki,
  • zakup arkuszy maturalnych,
  • koszty administracyjne Rady.

 Jak widać lista wydatków Rady Rodziców jest dość znaczna a każda złotówka jest skrupulatnie rozliczana i przeznaczana na uczniów naszej szkoły. Dlatego też wpłaty choć dobrowolne, są bardzo istotne w opracowaniu budżetu na rok szkolny. Tylko dzięki temu Rada może opracować założenia co do wsparcia finansowego działalności uczniowskiej.

 Poniżej krótkie zestawienie wydatków Rady rodziców za lata 2019/2020 i 2020/2021. Były to lata trudne, które upłynęły pod znakiem pandemii i pracy zdalnej ale i tak pokazują, jak duże środki były i są przeznaczane na uczniów:

Wyszczególnienie

Rok szkolny 2019/2020

Rok szkolny 2020/2021

Dopłaty i nagrody w imprezach kulturalnych i sportowych

361,99

1559,26

Koszty delegacji uczniów uczestniczących w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych

3258,74

1099,70

Nagrody dla uczniów na zakończenie roku szkolnego

4895,00

6899,99

Wydatki Samorządu Szkolnego

524,65

152,50

Zakup książek do biblioteki szkolnej

993,48

1657,10

Opłata audycji szkolnych Filharmonii Narodowej dla uczniów

3060,00

-

Zakup arkuszy maturalnych

-

1761,50

 Dokładne sprawozdania finansowe za ubiegłe lata są dostępne pod tym linkiem.

 Zachęcamy do uczestniczenia w życiu Rady Rodziców i do jej wspierania finansowego poprzez wnoszenie opłat na konto bankowe.

 Składka 60zł od rodziny jest niezmienna od wielu lat.

 Konto bankowe do wpłat:

Bank Spółdzielczy w Zabłudowie o/Ełk
76 8099 0004 0090 9446 2000 0010

  

Maciej Olszewski - przewodniczący Rady Rodziców przy I LO w Ełku