Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Co to jest DSD II KMK?

Co to jest DSD II KMK?

      DSD II KMK to Niemiecki Dyplom Językowy II stopnia Konferencji Ministrów Kultury i Oświaty  krajów związkowych RFN. Jest to certyfikat wydawany przez władze niemieckie i  poświadcza on opanowanie języka niemieckiego na poziomie B2/C1 (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego) , z czego wynika, że jest on odpowiednikiem CAE  z Cambrige w zakresie znajomości języka angielskiego.  DSD II uprawnia do podejmowania studiów na uczelniach niemieckich bez konieczności zdawania jakichkolwiek dodatkowych egzaminów językowych.  

Egzamin na DSD II kierowany jest do uczniów klas maturalnych, którzy uczyli się języka przez okres co najmniej 5 lat. Uczniowie chcący zdawać egzamin uczą się w liceum języka   w grupach z rozszerzonym  programem nauczania i wymiarem godzin ( 4 - 6 – 6  i zajęcia dodatkowe). W całym cyklu kształcenia ( gimnazjum i liceum) uczeń musi zrealizować 1200 godzin nauki języka niemieckiego. Program przygotowania do egzaminu jest wkomponowany w program nauczania języka niemieckiego. Zarówno egzamin jak i przygotowanie do niego są całkowicie bezpłatne.  Egzamin państwowy przeprowadzany jest na terenie szkoły.

Egzamin DSD II przeprowadza się raz w roku, a jego termin ustalany jest przez Centralną Komisję Egzaminacyjną w Berlinie. Egzamin, który składa się z części pisemnej i ustnej, sprawdza cztery sprawności językowe: rozumienie ze słuchu, czytanie ze zrozumieniem, mówienie i pisanie.

                                                                                                                                   Marta Hoffmann