Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Oferta edukacyjna w roku szkolnym 2023/2024

Czytelna, prosta i co najważniejsze sprawdzona oferta rozszerzeń programowych, która zapewni kontynuację nauki na wszystkich wyższych uczelniach. 

 Zapraszamy!


 

Rozszerzenie

Język obcy

Co studiować?

język polski, 
geografia, 
język obcy

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Pierwszy język obcy:

język angielski na poziomie rozszerzonym.

 

Drugi język obcy w grupach międzyoddziałowych.

Do wyboru:

  • j. niemiecki,
  • j. rosyjski,
  • j. francuski.

Nauka w tej klasie rozwija zainteresowania problemami społecznymi, ekonomicznymi, kształci umiejętności menadżerskie, aktywność społeczną.

Przygotowuje do studiów na kierunkach: handel zagraniczny, stosunki międzynarodowe, nauki społeczne, socjologia, politologia, geografia, turystyka,  leśnictwo, archeologia, ekonomia.

 

j. polski,
historia,
język obcy

Nauka w tej klasie rozwija zainteresowanie problemami społeczno-prawnymi, umożliwia rozwijanie aktywności twórczej, umiejętności krytycznej oceny zjawisk zachodzących w kulturze
i literaturze. Uczy odbioru i tworzenia tekstów, rozwija kompetencje komunikacyjne, public relations.

Przygotowuje do studiów na kierunkach: prawo, psychologia, filologie obce, polonistyka, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, nauki społeczne, public relation, edytorstwo,  itp.

matematyka, fizyka,             język obcy


Wybór tej klasy jest najlepszą inwestycją w przyszłość dla młodzieży o zdolnościach i zainteresowaniach przedmiotami ścisłym i technicznymi. Po ukończeniu nauki w tej klasie można studiować na kierunkach politechnicznych (mechatronika, automatyka i robotyka, transport, elektronika, budownictwo, architektura itp.), na kierunkach uniwersyteckich (np. ekonomia, finanse, bankowość, medycyna, matematyka, fizyka)  oraz uczelniach wojskowych, policyjnych, itp. (WAT, Wyższa Szkoła Pożarnictwa).

matematyka, geografia,
język obcy

Klasa ta jest odpowiednia dla osób, które cechuje postawa przedsiębiorcza, zainteresowanie ekonomicznymi problemami współczesnego świata, predyspozycje kierownicze 
i organizacyjne. Absolwenci tej klasy mogą studiować zarówno na politechnikach jak   i uniwersytetach. Mogą wybierać wśród takich kierunków studiów jak: matematyka, geografia, ekonomia, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, górnictwo, geologia, gospodarka przestrzenna, marketing i zarządzanie, bankowość, rachunkowość, public relations, turystyka.

 

biologia, 
chemia,
język obcy

Klasa o tym profilu dla uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą   
z kierunkami przyrodniczymi i medycznymi. Nauka w tej klasie przygotowuje uczniów do podjęcia studiów na kierunkach: medycyna, weterynaria, farmacja, inżynieria genetyczna, analityka medyczna, pielęgniarstwo, kosmetologia, biologia, chemia, technologia żywności, technologia chemiczna, stomatologia, fizjoterapia, leśnictwo,  psychologia, itd.

 

biologia, 
geogafia,
język obcy

Klasa z rozszerzonym programem nauki biologii, geografii i języka angielskiego  przygotowuje uczniów, którzy zamierzają podjąć studia wyższe na kierunkach przyrodniczych, biologicznych, geograficznych, związanych z ochroną środowiska i temu podobnych.