Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

Oferta edukacyjna w roku szkolnym 2018/2019

Czytelna, prosta i co najważniejsze sprawdzona oferta rozszerzeń programowych, która zapewni kontynuację nauki na wszystkich wyższych uczelniach. 

W najpopularniejszych profilach zwiększymy liczbę klas. 

Zapraszamy!


 

Rozszerzenie

Język obcy

Co studiować?

język polski, 
geografia, 
język obcy

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Do wyboru:

język angielski

język niemiecki   

język rosyjski

język francuski.

 

 

Nauka w grupach międzyklasowych.

 

 

Realizacja rozszerzonego  programu z języka niemieckiego umożliwi uczniom klasy trzeciej uzyskanie certyfikatu 
II stopnia: DSD B2/C1 z języka niemieckiego.

Nauka w tej klasie rozwija zainteresowania problemami społecznymi, ekonomicznymi, kształci umiejętności menadżerskie, aktywność społeczną. Przygotowuje do studiów na kierunkach: handel zagraniczny, stosunki międzynarodowe, nauki społeczne, socjologia, politologia, geografia, turystyka,  leśnictwo, archeologia, ekonomia.

 

matematyka, fizyka,              język obcy

Wybór tej klasy jest najlepszą inwestycją w przyszłość dla młodzieży o zdolnościach i zainteresowaniach przedmiotami ścisłym i technicznymi. Po ukończeniu nauki w tej klasie można studiować na kierunkach politechnicznych (mechatronika, automatyka i robotyka, transport, elektronika, budownictwo, architektura itp.), na kierunkach uniwersyteckich (np. ekonomia, finanse, bankowość, medycyna, matematyka, fizyka)  oraz uczelniach wojskowych, policyjnych, itp. (WAT, Wyższa Szkoła Pożarnictwa).

 

matematyka, 
informatyka, język obcy

Po ukończeniu nauki w tej klasie można studiować na kierunkach politechnicznych (mechatronika, automatyka i robotyka, transport, elektronika, budownictwo, architektura itp.), na kierunkach uniwersyteckich (np. ekonomia, finanse, bankowość, medycyna, matematyka, fizyka)  oraz uczelniach wojskowych, policyjnych, itp. (WAT, Wyższa Szkoła Pożarnictwa). 

Nauka w tej klasie daje dodatkowo dobre podstawy przyszłym programistom, administratorom sieci, projektantom serwisów WWW oraz osobom zajmującym się bezpieczeństwem w społeczeństwie informacyjnym.

 

matematyka, geografia,
język obcy

Klasa ta jest odpowiednia dla osób, które cechuje postawa przedsiębiorcza, zainteresowanie ekonomicznymi problemami współczesnego świata, predyspozycje kierownicze 
i organizacyjne. Absolwenci tej klasy mogą studiować zarówno na politechnikach jak   i uniwersytetach. Mogą wybierać wśród takich kierunków studiów jak: matematyka, geografia, ekonomia, geodezja i kartografia, inżynieria środowiska, górnictwo, geologia, gospodarka przestrzenna, marketing i zarządzanie, bankowość, rachunkowość, public relations, turystyka.

 

biologia, 
chemia,
język obcy

Klasa o tym profilu dla uczniów, którzy swoją przyszłość wiążą   
z kierunkami przyrodniczymi i medycznymi. Nauka w tej klasie przygotowuje uczniów do podjęcia studiów na kierunkach: medycyna, weterynaria, farmacja, inżynieria genetyczna, analityka medyczna, pielęgniarstwo, kosmetologia, biologia, chemia, technologia żywności, technologia chemiczna, stomatologia, fizjoterapia, leśnictwo,  psychologia, itd.

 

j. polski,
historia,
język obcy

Nauka w tej klasie rozwija zainteresowanie problemami społeczno-prawnymi, umożliwia rozwijanie aktywności twórczej, umiejętności krytycznej oceny zjawisk zachodzących w kulturze
i literaturze. Uczy odbioru i tworzenia tekstów, rozwija kompetencje komunikacyjne, public relations.

Przygotowuje do studiów na kierunkach: prawo, psychologia, filologie obce, polonistyka, dziennikarstwo, kulturoznawstwo, nauki społeczne, public relation, edytorstwo,  itp.