Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!
Nowa witryna WWW

Czy podoba Ci się nowy serwis I LO im. S. Żeromskiego w Ełku?

1 możliwych do oddania głosów

jVS by www.joomess.de.

Podsumowanie wyników matury 2015

Opracowanie wyników matury 2015 r. w I LO w Ełku

Egzamin maturalny w I LO zdawało 169 uczniów. Wszyscy (tj. 100%) zdający osiągnęli sukces i otrzymali świadectwa maturalne!

Uczniowie przystąpili do matury z przedmiotów obowiązkowych -  języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka obcego, tj. j. angielskiego,  j. francuskiego, j. niemieckiego.

 Zdawalność  egzaminu maturalnego w 21 powiatach województwa warmińsko-mazurskiego przedstawia się następująco:

 • średnio 80% i powyżej osiągnęło 7 powiatów
 • najwyższy wynik osiągnął powiat  ełcki  i wynosi on 87%!
 • trzeba zauważyć, że zarówno miasto Olsztyn (75%), jak i powiat olsztyński (68%) wypracowały niższe wyniki.

Poniższa tabela przedstawia procentowe wyniki uzyskane przez maturzystów w skali kraju, województwa, I LO w Ełku. Wyniki uczniów „czerwonego” na poziomie podstawowym z przedmiotów obowiązkowych są znacznie wyższe od średnich wyników wojewódzkich i krajowych.

tabela

Trochę statystyki na poziomie podstawowym

Matematyka:

 • pisało 169 ucz., 113 przekroczyło próg 70%-tj. 66% zdających
 • 58 ucz. przekroczyło próg 90%-tj. 34% zdających
 • 100% wynik uzyskało 9 uczniów

Język niemiecki - pisało 18 ucz., 14 uzyskało wynik wyższy niż 40 pkt-tj. ok. 70% zdających.

Język angielski-pisało 149 ucz. Wynik 100% osiągnęło aż 31 uczniów.

Język polski-pisało 169 ucz., 121 ucz. przekroczyło próg 70%-tj. 71,5% zdających.

Dwoje uczniów - finaliści Olimpiady Literatury  wynik 100%

wykres


Uczniowie przystąpili do egzaminów maturalnych również z przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym; jak: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, historia sztuki, informatyka, język angielski, język niemiecki, język polski, matematyka, wos, język rosyjski. Tutaj wybory są podyktowane głównie profilem rozszerzonym; choć sporo maturzystów realizujących przedmiot na poziomie podstawowym decyduje się na egzamin na poziomie rozszerzonym i z powodzeniem zdaje. Zgodnie z regułą: „Dla chcącego…”

Dobre wyniki są przepustką na uczelnie wyższe w kraju i nie tylko, ponieważ corocznie kilkoro naszych absolwentów dostaje się na studia za granicą, np. w Anglii, Danii.

tabelka

 I trochę statystyki na poziomie rozszerzonym

Matematyka-pisało 95 ucz., 14 uzyskało wynik wyższy niż 70%-tj. 14,73%  zdających.

Biologia- pisało 53 ucz., 16 uzyskało wynik wyższy niż 70%- tj. 30% zdających.

Geografia-pisało 77 ucz., 21 uzyskało średni wynik 31,46p, tj. 52,5%.

Fizyka-pisało 22 ucz., 12 ucz. uzyskało wynik powyżej 55%.

Chemia-pisało 49 ucz., 10 ucz. uzyskało wynik powyżej 80%.

wykres

Nasi uczniowie doskonale poradzili sobie z zadaniami z  przedmiotów  humanistycznych oraz języków obcych na poziomie rozszerzonym. Podobnie jak na poziomie podstawowym, tak i tu osiągnięcia uczniów „czerwonego” są znacznie wyższe od średnich wyników wojewódzkich i krajowych.

tabelka

Statystycznie

Język polski-pisało 36 ucz., 24 przekroczyło próg 70%-tj. 66,6 zdających.

Historia-pisało 9 ucz., 5 uzyskało wynik wyższy niż 70%

Wos -pisało 6 ucz.

wykres

 

tabelka

Język niemiecki-pisało 18 ucz., 14 uzyskało wynik wyższy niż 40 pkt, tj.ok. 70% zdających.

Język angielski-pisało 134 ucz., 30 ucz., tj. 22% uzyskało wynik  powyżej 90%.

wykres

 


Maturzyści mają możliwość porównania swoich wyników z wynikami populacji zdających w danym roku. To porównanie i  wnioski umożliwia skala staninowa.  Skala staninowa odpowie na pytanie, jaką pozycję zajmuje wynik danego ucznia, szkoły… na tle wyników osiągniętych przez  wszystkich maturzystów. Skala wprowadza 9 grup wyników. 

przedziały staniny

Wyniki I LO są tu następujące:

Poziom podstawowy

Z pięciu przedmiotów obowiązkowych średnie wyniki naszych uczniów znajdują się na poziomie powyżej średniej i z jednego  przedmiotu na poziomie średnim.

 J.polski - 73,5%

polski

J. angielski - 90,3%

język angielski

J. francuski - 88%

 francuski

J. niemiecki - 87,3%

niemiecki

Matematyka - 77,9%

 matematyka

 

Poziom rozszerzony

J. polski - 73,8%

język polski PR

Historia - 67,3%

historia PR

WOS- 33,5%

Wiedza o społeczeństwie

Biologia - 57,2%

Biologia PR

Chemia - 49,2%

Chemia PR

Fizyka - 53,6%

fizykaPR

Geografia - 52,5%

geografia PR 

Informatyka - 39,2%

informatyka PR 

Matematyka - 49,7%

matematyka PR

J. angielski - 72,2%

język angielski PR

J. niemiecki - 69%

język niemiecki PR

J.rosyjski - 66%

język rosyjski PR

 

Z 12 wybieranych przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym średnie wyniki maturzystów znalazły się na poziomach: średnim, powyżej średniego, wysokim. Z tego wynika, że absolwenci szkoły posiadają umiejętności umożliwiające elastyczne funkcjonowanie na rynku pracy.

Zdawalność matury z egzaminów obowiązkowych w I LO w Ełku im. S. Żeromskiego wynosi 100%. Ten wynik buduje odpowiedzialność i współpraca nauczających i uczących się.  A więc na prestiżowe studia droga otwarta…

Edukacja w I liceum   gwarantem sukcesu!!!

 

 

Podsumowanie wyników matury 2014

Opracowanie wyników matury 2014 w I LO w Ełku

 Egzamin maturalny w roku 2013/2014 w I LO w Ełku wypadł bardzo dobrze. Do egzaminu maturalnego przystąpiło 175 zdających. Wszyscy uczniowie naszej szkoły (100%) otrzymali świadectwa maturalne.

 Uczniowie przystąpili do  egzaminu maturalnego z przedmiotów obowiązkowych (j. polski, matematyka, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym) oraz do egzaminów dodatkowych na poziomie podstawowym i rozszerzonym.

W powiecie ełckim do egzamin maturalny zdawało 812 uczniów. 22% tej grupy stanowili uczniowie naszej szkoły, więc rezultaty maturzystów naszego powiatu to w dużej części wyniki naszych uczniów.

Szczegółowe informacje o wynikach uczniów I LO i szkół z powiatu ełckiego  można znaleźć na stronie OKE w Łomży:

http://www.oke.lomza.pl/images/pliki/matura/sprawozdanie/powiaty/2014/2805.pdf

Przedstawione poniżej procentowe wyniki naszych abiturientów w porównaniu z wynikami uczniów z całego powiatu, województwa i kraju pozwalają oszacować ich szanse na studia na prestiżowych uczelniach.


Poziom podstawowy:

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

 

Biologia

Chemia

Fizyka

Geografia

Informatyka

Matematyka

Kraj

35

46

36

45

40

48

Województwo

33

45

37,7

44

39

45

Powiat

33,3

43,1

34,9

41,9

37,3

50,8

I LO

45

47

44

56

47

76,8

 Poziom podstawowy

Z powyższych danych wynika, że rezultaty uczniów z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych są bardzo dobre. Jeszcze lepsze wyniki osiągnęli z przedmiotów humanistycznych i języków obcych.


Przedmioty humanistyczne:

 

j. polski

historia

historia sztuki

WOS

Kraj

51

47

47

46

Województwo

48

43,5

62

46

Powiat

51,9

51,5

54,5

47,7

I LO

63,6

70

54,5

75,4

 Przedmioty humanistyczne

 

Języki obce:

 

j. angielski

j. francuski

j. niemiecki

j. rosyjski

Kraj

69

74

76

60

Województwo

67

69

65

56

Powiat

69,2

75,4

75,4

77,1

I LO

90,5

87,5

90

90

 Języki obce 


 Przedmioty dodatkowe

Przedmioty dodatkowe zdawane oprócz przedmiotów obowiązkowych wyraźnie zwiększają szanse na studia w prestiżowych uczelniach.

Na terenie działania OKE w Łomży (woj. podlaskie i woj. warmińsko-mazurskie) ani jednego dodatkowego przedmiotu nie wybrało 6 451 (ok 25%) zdających. W „Czerwonym”  każdy ubiegłoroczny maturzysta wybrał przynajmniej jeden egzamin dodatkowy.

Dla porównania:

 

 • do sześciu egzaminów dodatkowych z tych dwóch województw przystąpiło 24 maturzystów z 21824  (czyli niecałe 0,11%) – u nas – 3  z 175 ( tj. 1,71% naszych zdających);
 • do jednego egzaminu dodatkowego  w tych województwach przystąpiło aż 5428 czyli niecałe 25% zdających – u nas – tylko 5 czyli ok 3% naszych abiturientów;
 • do czterech i więcej egzaminów dodatkowych – w naszej szkole – aż 45 zdających t.j.  ponad 25%!

 

Większość naszych uczniów – 53% – przystąpiła do trzech dodatkowych egzaminów.

73% wszystkich egzaminów dodatkowych w naszej szkole to egzaminy na poziomie rozszerzonym, gdyż od dobrego wyniku egzaminu na poziomie rozszerzonym zależą szanse na renomowane uczelnie.

Wybieralność poziomu rozszerzonego na egzaminie dodatkowym w „Czerwonym”.

 W I LO egzamin na poziomie rozszerzonym z języka polskiego zdawało około 18% maturzystów. Do egzaminu z chemii i biologii przystąpiło 24%-31% uczniów. 28% zdających podeszło do egzaminu z geografii na poziomie rozszerzonym. Najwięcej uczniów, to jest 76%, podeszło do egzaminu rozszerzonego z języka angielskiego.

Ponad 50% maturzystów powiatu ełckiego zdających język angielski i matematykę na poziomie rozszerzonym to uczniowie naszej szkoły.


Poziom rozszerzony - wyniki:

Poniżej przedstawione są średnie wyniki maturzystów I LO w Ełku w porównaniu z wynikami uczniów w powiecie ełckim, województwie warmińsko-mazurskim oraz w kraju.

Przedmioty humanistyczne:

 

j. polski

historia

historia muzyki

WOS

Kraj

65

54

65

46

Województwo

61

51

38

43

Powiat

71

53

68

43

I LO

75

58

68

51

 Poziom rozszerzony - przedmioty humanistyczne

Języki obce:

 

j. angielski

j. niemiecki

Kraj

66

63

Województwo

66

62

Powiat

66

60,4

I LO

72,16

66

 poziom-rozszerzony - języki obce

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

 

Biologia

Chemia

Fizyka

Geografia

Informatyka

Matematyka

Kraj

53

53

48

53

52

42

Województwo

52

50

47

50

50

40

Powiat

54,1

44,7

45,3

48,7

58,1

42,4

I LO

57

51

54

51

59,45

53

  poziom rozszerzony - przedmioty matematyczno-przyrodnicze


Wyniki w skali staninowej

Maturzyści powinni porównywać swoje wyniki indywidualne z całą populacją zdających, gdyż wyniki średnie to wyniki surowe, podlegające corocznym wahaniom związanym z łatwością testu i liczbą zdających. Pomocna będzie skala staninowa.

 Skala staninowa pozwala udzielić odpowiedzi na pytanie, jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia, szkołę... na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 grup wyników.

Numer grupy

Nazwa grupy

Numer grupy

Nazwa grupy

1

Najniższa

6

Powyżej średniej

2

Bardzo niska

7

Wysoka

3

Niska

8

Bardzo wysoka

4

Poniżej średniej

9

Najwyższa

5

Średnia

 

 

 

Oto jak przedstawiają się wyniki uczniów I LO w tej skali:

 

Poziom podstawowy:

Wszystkie średnie wyniki naszych uczniów odnajdujemy na poziomach: powyżej średniej, wysokiej bądź bardzo wysokiej.

Wyniki z grupy 9 i 8, czyli grupy wyników najwyższych i bardzo wysokich zasługują na uwagę, gdyż tylko 4% zdających w Polsce maturzystów ma wynik w wyższej klasie.

 staniny

Wyniki z grupy wyników wysokich abiturienci uzyskali z pięciu przedmiotów maturalnych: 

 staniny

 Ponad połowa wyników z przedmiotów zdawanych na maturze znajduje się w wysokiej bądź bardzo wysokiej staninie. Pozostałych 5 przedmiotów uzyskało wyniki z grupy powyżej średniej, jeden z grupy średnich.

 Poziom rozszerzony:

Abiturienci naszej szkoły zdawali egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym z czternastu przedmiotów. Średnie wyniki z ośmiu przedmiotów to wyniki średnie, a z trzech przedmiotów to wyniki powyżej średniej.

 Powyżej średniego poziomu znalazły się wyniki z następujących przedmiotów:

 staniny

Wart zauważenia jest wynik z języka polskiego. Mimo że można odnaleźć wyniki z tego egzaminu w grupie powyżej średniej, to jednak w jej górnej granicy. Również wyniki z języka angielskiego i WOS-u plasują się na granicy przedziałów(grupa wyników średnich i powyżej średniej)

 staniny


Szczególne osiągnięcia maturalne:

Historia sztuki, historia muzyki, język łaciński i kultura antyczna i język hiszpański to przedmioty zdawane na maturze, choć nie nauczane w naszej szkole.

Egzamin maturalny z historii muzyki – średni wynik 68% - poziom rozszerzony –  Aleksandra Joanna Słyż z klasy 3c.

Egzamin maturalny z historii sztuki – średni wynik 54,5% - poziom podstawowy –   Karina Drobińska i Eliza Mejcz z klasy 3b.

Egzamin maturalny z języka łacińskiego i kultury antycznej – średni wynik 75% - poziom rozszerzony – Wojciech Witold Olszewski z klasy 3e.

Egzamin maturalny z języka hiszpańskiego – średni wynik 89% - poziom podstawowy – Michał Kacper Merchelski z klasy 3c.

 

Ambicja, pracowitość i talent uczniów „Czerwonego” w roku szkolnym 2013/2014 pozwoliły im osiągnąć wysokie rezultaty. 100% z egzaminu maturalnego jest osiągalne, co widać poniżej.

 

Uczniowie, którzy uzyskali 100% na egzaminie maturalnym w roku szkolnym 2013/2014

Język angielski poziom rozszerzony

 1. Kamila Joanna Chmielowiec klasa IIIc
 2. Mateusz Koroś klasa IIIc
 3. Michał Kacper Merchelski klasa IIIc

 

Język niemiecki poziom podstawowy

 1. Joanna Grabek klasa IIIc
 2. Jakub Wierzchoń klasa IIId

 

Język angielski poziom podstawowy

 1. Hubert Gołaszewski klasa IIIa
 2. Aleksandra Arciszewska klasa IIIc
 3. Joanna Grabek klasa IIIc
 4. Bartosz Koprowski klasa IIIc
 5. Mateusz Koroś klasa IIIc
 6. Michał Kacper Merchelski klasa IIIc
 7. Mateusz Wojciechowski klasa IIIc
 8. Dawid Zawrotny klasa IIIc
 9. Urszula Korotko klasa IIId
 10.  Karolina Nicole Krzesicka klasa IIId
 11.  Ewa Nikonowicz klasa IIIe
 12.  Adrianna Aleksandra Werla klasa IIIe
 13.  Klaudia Chrzanowska klasa IIIf
 14.  Maja Marzena Walaszek klasa IIIf
 15.  Dawid Skutnik klasa IIIg
 16.  Zuzanna Szleter klasa IIIg
 17.  Julita Wasilewska klasa IIIg

 

Historia poziom rozszerzony

 1. Karolina Wierzbicka

 

Matematyka poziom podstawowy 100%,
w nawiasie wynik egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym,
podajemy tylko wyniki powyżej 90%

 1. Jacek Leszek Fiszer klasa IIIc
 2. Joanna Grabek klasa IIIc
 3. Mateusz Koroś (96% poziom rozszerzony) klasa IIIc
 4. Mateusz Wojciechowski klasa IIIc
 5. Mateusz Krajewski klasa IIIe
 6. Wojciech Witold Olszewski (94% poziom rozszerzony) klasa IIIe
 7. Dawid Michał Gruszycki klasa IIIg

 

Podsumowanie wyników matury 2013

Opracowanie wyników matury 2013 w I LO w Ełku

 Matura, jak co roku, spędza sen z oczu uczniom, ich rodzicom i nauczycielom. Jak to zazwyczaj bywa, strach ma wielkie oczy. W ubiegłym roku tradycyjnie martwiliśmy się o wyniki naszych absolwentów, a uczniowie po raz kolejny spisali się na medal i bardzo dobrze zdali ten egzamin.

 

W roku szkolnym 2012/2013 do egzaminu maturalnego przystąpiło 209 zdających. Ponownie możemy z dumą ogłosić, że 100% naszych uczniów otrzymało świadectwo maturalne.

Uczniowie naszej szkoły, jak zwykle, poza przedmiotami obowiązkowymi (j. polski, matematyka, język obcy nowożytny na poziomie podstawowym), przystąpili w ubiegłym roku również do egzaminów dodatkowych zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

W powiecie ełckim do egzaminu maturalnego przystąpiło 815 uczniów, z tego  ponad 25% to uczniowie naszej szkoły, zatem wyniki maturzystów naszego powiatu to w dużej części wyniki naszych uczniów.

Porównanie wyników I LO i innych szkół powiatu ełckiego można znaleźć na stronie OKE w Łomży: http://www.oke.lomza.pl/images/pliki/matura/sprawozdanie/powiaty/2013/2805.pdf

 Jako że uczniowie I LO w Ełku pragną studiować na różnych, często bardzo prestiżowych uczelniach w kraju i poza nim, należy ich wyniki porównywać z wynikami uczniów kształcących się poza Ełkiem, aby ocenić ich szanse na dostanie się na dobre uczelnie.

 Poniżej przedstawione są procentowe wyniki naszych uczniów w porównaniu z wynikami uczniów z całego powiatu, województwa i kraju.

 


Poziom podstawowy:

Przedmioty humanistyczne:

 

j. polski

historia

historia sztuki

WOS

Kraj

55

53

47

43

Województwo

51

52

62

41

Powiat

50,5

59,5

41

39,7

I LO

61,8

66,8

70

45,7

przedmioty humanistycze - wykres 

 

Języki obce:

 

j. angielski

j. francuski

j. niemiecki

j. rosyjski

Kraj

68

76

58

56

Województwo

69

75

56

58

Powiat

74,1

84,4

62,5

59,2

I LO

92,3

87

85,5

95,3

języki obce - wykresy

 

 Jak widać, nauki humanistyczne, w tym języki obce, wypadły więcej niż zadawalająco. Jeśli porównamy wyniki z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, wyniki są jeszcze lepsze.

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

 

Biologia

Chemia

Fizyka

Geografia

Informatyka

Matematyka

Kraj

44

40

38

38

46

55

Województwo

45

40

37

38

50

57

Powiat

42,8

37,9

44,6

33,9

52,3

63

I LO

65,8

44,9

53,7

46

60

86,1

przedmioty matematyczno-przyrodnicze - wykres

 


Przedmioty dodatkowe i poziom rozszerzony

Szanse dostania się na dobre studia absolwenci I LO zwiększają sobie, podchodząc nie tylko do egzaminów obowiązkowych, lecz wybierając również egzaminy z przedmiotów dodatkowych.

Na terenie działania OKE w Łomży (woj. podlaskie i woj.warmińsko-mazurskie) ani jednego dodatkowego przedmiotu nie wybrało 6 802 zdających. W „Czerwonym” każdy ubiegłoroczny maturzysta wybrał przynajmniej jeden egzamin dodatkowy.

 Dla porównania:

 • do pięciu egzaminów dodatkowych z tych dwóch województw przystąpiło 116 maturzystów z 23908  (czyli niecałe 0,5%) – u nas – 13  z 209 ( tj. 6% naszych zdających);
 • do czterech egzaminów dodatkowych  w tych województwach przystąpiło niecałe 4% zdających – u nas – ponad 28% naszych abiturientów;
 • do trzech egzaminów dodatkowych – w granicach działania OKE w Łomży-  przystąpiło 3606 zdających, czyli 15%  - u nas – 94 zdających t.j.  niemal 45% zdających!

Jak widać większość naszych uczniów przystąpiła do trzech dodatkowych egzaminów.

Nie tylko ilość dodatkowych egzaminów jest istotna. Dla większości maturzystów „Czerwonego” to egzamin na poziomie rozszerzonym jest bardzo ważny.  84% wszystkich egzaminów dodatkowych w naszej szkole to egzaminy na poziomie rozszerzonym.

Wybieralność poziomu rozszerzonego na egzaminie dodatkowym w „Czerwonym”.

Około 25%  maturzystów I LO zdawało egzamin na poziomie rozszerzonym z języka polskiego. 15%-20% uczniów zdawało egzamin z biologii i chemii. 74 uczniów z 209 zdających podeszło do egzaminu z geografii na poziomie rozszerzonym. Najwięcej uczniów,a mianowicie 162, podeszło do egzaminu rozszerzonego z języka angielskiego. W powiecie ełckim język angielski na poziomie rozszerzonym zdawało 267 uczniów, czyli sześciu na dziesięciu maturzystów powiatu zdających rozszerzony angielski to uczniowie naszej szkoły. Bardzo podobnie ma się sytuacja z matematyką na poziomie rozszerzonym. 121 uczniów z ogólnej liczby 187 maturzystów powiatu ełckiego zdających rozszerzoną matematykę to nasi uczniowie.

 Poniżej przedstawione są średnie wyniki maturzystów I LO w Ełku w porównaniu  z wynikami uczniów w powiecie ełckim, województwie warmińsko-mazurskim oraz w kraju.

 

Przedmioty humanistyczne:

 

j. polski

historia

historia muzyki

WOS

Kraj

63

54

65

42

Województwo

54

51

95

39

Powiat

57,2

50,4

95

41,5

I LO

62

54,7

95

47,2

przedmioty humanistyczne - wykres 

 

Języki obce:

 

j. angielski

j. niemiecki

Kraj

67

69

Województwo

67

66

Powiat

67,5

68,5

I LO

72,9

69,4

języki obce - wykres 

 

Przedmioty matematyczno-przyrodnicze

 

Biologia

Chemia

Fizyka

Geografia

Informatyka

Matematyka

Kraj

50

56

47

47

56

54

Województwo

45

54

48

46

56

57

Powiat

46,4

54,1

51,6

53,4

62,2

64,6

I LO

60,8

60,3

53,1

57

68

70,4

języki obce - wykres


Przedziały staninowe

Ponieważ wyniki średnie, to wyniki surowe, które mogą podlegać corocznie wahaniom związanym z łatwością testu i liczbą zdających, maturzyści powinni porównywać swoje wyniki indywidualne z całą populacją zdających. Pomocne są w takim wypadku metody statystyczne, a w nich staniny.

 Skala staninowa stosowana w pomiarze dydaktycznym odpowiada nam na pytanie, jaką pozycję zajmuje wynik osiągnięty przez ucznia, szkołę... na tle wyników osiągniętych przez całą badaną populację. Skala staninowa wprowadza 9 grup wyników.

Numer grupy

Nazwa grupy

Numer grupy

Nazwa grupy

1

Najniższa

6

Powyżej średniej

2

Bardzo niska

7

Wysoka

3

Niska

8

Bardzo wysoka

4

Poniżej średniej

9

Najwyższa

5

Średnia

 

 

 Oto jak przedstawiają się wyniki uczniów I LO w tej skali:

 Poziom podstawowy:

Wszystkie średnie wyniki naszych uczniów można odnaleźć na poziomach: powyżej średniej, wysokiej bądź bardzo wysokiej.

Na szczególną uwagę zasługują wyniki z grupy 8, czyli grupy wyników bardzo wysokich, co oznacza, że tylko 4% zdających w Polsce maturzystów ma wynik w wyższej klasie.

Język rosyjski  - 95,3%

pp - język rosyjski

Biologia – 65,8%

pp - biologia

Należy również zauważyć, że aż z  sześciu przedmiotów maturalnych uczniowie osiągnęli wynik z grupy wyników wysokich, tj.:

Język angielski – 92,3%

język angielski - pp

Język niemiecki – 85,5%

język niemiecki - pp

 Historia – 66,8%

historia - pp

 Historia sztuki – 70%

historia sztuki - pp

 Fizyka – 53,7%

fizyka - pp

 Matematyka 86,1%

matematyka - pp

 

Jak widać ponad połowa wyników znajduje się w wysokiej bądź bardzo wysokiej staninie. Pozostałych 7 przedmiotów osiągnęło wyniki z grupy powyżej średniej.

 

Poziom rozszerzony:

Uczniowie „Czerwonego” przystąpili do egzaminu maturalnego na poziomie rozszerzonym z dwunastu przedmiotów. Pięć średnich wyników plasuje się w grupie średnich wyników, a sześć w grupie powyżej średniego. Z jednego przedmiotu uczniowie osiągnęli wynik z najwyższej grupy,  jest to  historia muzyki.

 Powyżej średniego poziomu znalazły się wyniki z następujących przedmiotów:

 Biologia – 60,8%

biologia - pr

 Fizyka – 53,1%

fizyka - pr

 Geografia-57%

geografia - pr

 Matematyka – 70,4%

matematyka - pr

 WOS – 47,2%

Wiedza o społeczeństwie - pr

 Informatyka – 68%

Informatyka - pr

Wart zauważenia jest również wynik 72,9% z języka angielskiego. Mimo że można odnaleźć wyniki z tego egzaminu w grupie średniej, to jednak w jej górnej granicy.

język angielski - pr

 


Szczególne osiągnięcia maturalne:

Oprócz egzaminów maturalnych z przedmiotów nauczanych w I LO troje uczniów „Czerwonego” zdawało egzamin z nienauczanych u nas przedmiotów. Była to historia sztuki oraz historia muzyki.

Egzamin maturalny z historii muzyki – średni wynik 95% - poziom rozszerzony. Bardzo dobrze na tym egzaminie wypadła Marta Milewska z klasy 3c, która osiągnęła wynik 90% z tego egzaminu. Należy również podkreślić szczególne osiągnięcia Piotra Burakiewicza z klasy 3b –finalisty XXXVII Olimpiady Artystycznej, sekcja muzyka.            

Egzamin maturalny z historii sztuki – średni wynik 70% - poziom podstawowy.  Przystąpiła do niego Katarzyna Lewandowska z klasy 3b.

Jak widać uczniowie Czerwonego również w roku szkolnym 2012/2013 osiągnęli bardzo dobre wyniki. Ich ambicja, pracowitość i talent przyniosły doskonałe efekty.

Każdy maturzysta marzy o „setce”, czyli maksymalnym wyniku z egzaminu maturalnego. Wielu naszym uczniom udała się ta sztuka. Poniżej nazwiska absolwentów, którym ową „setkę” udało się zdobyć. Szczególny podziw należy się tym, którzy uzyskali 100% z egzaminu na poziomie rozszerzonym!

 

Uczniowie, którzy uzyskali 100% na egzaminie maturalnym w roku szkolnym 2012/2013

Język angielski poziom rozszerzony Magdalena Suszek klasa 3e
Matematyka poziom rozszerzony  Jakub Złocki klasa 3c
Aleksandra Kukier
klasa 3c
Historia muzyki poziom rozszerzony Piotr Burakiewicz klasa 3b (finalista olimpiady)
Język francuski poziom podstawowy Anna Sulima klasa 3e
Język rosyjski poziom podstawowy Aleksandra Steckiewicz klasa 3e
Język niemiecki poziom podstawowy  Jakub Złocki klasa 3c
Agnieszka Grygo klasa 3f
Język angielski poziom podstawowy Bartosz Bazylewicz klasa 3a
                                           Dawid Kisielewski klasa 3a
Sebastian Kropiwnicki klasa 3a
Bartłomiej Siemieniuk klasa 3a
 Monika Góralczyk klasa 3b
 Paulina Kowalczyk klasa 3b
Katarzyna Lewandowska klasa 3b
Jakub Skręta klasa 3b
Justyna Zawistowska klasa 3b
Paulina Dąbrowska klasa 3c
Katarzyna Duk klasa 3c
Hanna Gąszczak klasa 3c
Karolina Nosel klasa 3c

Rafał Nowakowski

klasa 3c

Katarzyna Rafało

klasa 3c
Zuzanna Rusiecka klasa 3c
Monika Skowrońska klasa 3c
Marta Szulgo klasa 3c
Michał Tadejko klasa 3c
Teresa Borawska klasa 3d
Bartłomiej Grędzinski klasa 3d
Mikołaj Korabiszewski klasa 3d
Patrycja Paczkowska klasa 3d
Mateusz Sadziński klasa 3d
Jakub Skindzier klasa 3d
Afrodyta Borchet klasa 3e
Aleksandra Steckiewicz klasa 3e
Magdalena Suszek klasa 3e
Magdalena Dorf klasa 3f
Agnieszka Grygo klasa 3f
Edyta Malinowska klasa 3f
Olga Maziukiewicz klasa 3f
Ewa Wołyniec klasa 3f
Dorota Żechowicz klasa 3f
Paulina Kornowska klasa 3g1
Weronika Kulbacka klasa 3g1
Maciej Mioduszewski klasa 3g1
Bartłomiej Nowakowski klasa 3g1
Marek Wałachowski klasa 3g1
Grzegorz Zapert klasa 3g1
Jacek Kaczan klasa 3g2
Justyna Marzec klasa 3g2
Aleksandra Rogalska klasa 3g2

Matematyka poziom podstawowy 100%, w nawiasie wynik egzaminu z matematyki na poziomie rozszerzonym, podajemy tylko wyniki powyżej 90%

III C

 1. Paulina Dąbrowska  (94 % poziom rozszerzony)
 2. Klaudia Gołaszewska (98% poziom rozszerzony)
 3. Marta Kwiatkowska (98% poziom rozszerzony)
 4. Emilia Markowska ( 94% poziom rozszerzony)
 5. Karolina Nosel ( 92% poziom rozszerzony)
 6. Michał Ogórkis
 7. Zuzanna Rusiecka
 8. Michał Tadejko (98% poziom rozszerzony)
 9. Piotr Walędzik (98% poziom rozszerzony)

IIID

 1. Marta Sobczak
 2. Anna Zawistowska
 3. Grzegorz Zabłocki

IIIF

 1. Olga Maziukiewicz
 2. Ewa Wołyniec (96% poziom rozszerzony)

III G1

 1. Kamila Walijewska ( 92% poziom rozszerzony)
 2. Magdalena Suszek

 

Ewa Kosiorek

Natalia Tabak