Strona wykorzystuje pliki cookies, jeśli wyrażasz zgodę na używanie cookies, zostaną one zapisane w pamięci twojej przeglądarki. W przypadku nie wyrażenia zgody nie jesteśmy w stanie zagwarantować pełnej funkcjonalności strony!

X FESTIWAL NAUK

Zapisywać można się najpóźniej do dnia poprzedzającego konkurs do godziny 13:30.

UWAGA: Uczniowie I LO zapisują się w sali 2 lub 304 w szkole.

Klauzula informacyjna X Festiwalu Nauk w Czerwonym

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż: 

Administratorem podanych danych osobowych jest: Stowarzyszenie Kreatywny Czerwony przy I LO w Ełku, ul. Marsz. Józefa Piłsudskiego 3, 19-300 Ełk
Celem przetwarzania danych jest: udział ucznia w konkursie międzyszkolnym oraz umieszczanie wyników konkursów podczas promowania działań szkoły. 

Podstawa prawna przetwarzania: zgoda osoby, której dane dotyczą, na przetwarzanie danych jej dotyczących, a przetwarzanie jest zgodne z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2017 poz. 880) oraz Ustawą z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, 1954, 1985 i 2169 oraz z 2017 r. poz. 60, 949 i 1292). 

Zebrane dane będą przechowywane do: zakończenia trwania konkursu międzyszkolnego, a następnie będą przechowywane w siedzibie stowarzyszenia bądź zniszczone w określonym czasie na podstawie przepisów prawa. 

Zebrane dane nie będą udostępniane innym podmiotom, z wyjątkiem czynności kontrolnych Urzędu Miasta w Ełku który udzielił grant finansowy na realizację konkursu. Imiona i nazwiska zwycięzców będą publikowane w lokalnych mediach. 
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej. 

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia (szczegóły w art. 17), ograniczenia przetwarzania (szczegóły w art. 18), prawo do przenoszenia danych (szczegóły w art. 20), prawo wniesienia sprzeciwu (szczegóły w art. 21), prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania (możliwość istnieje jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, a nie np. na podstawie przepisów uprawniających administratora do przetwarzania tych danych). 

Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących, narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 

Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest obowiązkowe na podstawie przepisów prawa, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości uczestnictwa ucznia w konkursie. Zgłoszenie do udziału w X Festiwalu Nauk w Czerwonym jest równoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych oraz na publikację wizerunku.